Madrid Sisteminin Amaçları

Madrid Sistemini kullanarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede tek bir işlem ile koruma elde edebilirsiniz.

Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar. Eğer markanızın yurtdışında da korunmasını istiyorsanız, koruma talep ettiğiniz ülkelerde de markanızın tescil edilmesi gerekir.

Tescili talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapabileceğiniz gibi Madrid Sistemini kullanarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede tek bir işlem ile koruma elde edebilirsiniz.

Markaların uluslararası tescili iki anlaşma ile düzenlenmiştir. Bunlardan ilki 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması; diğeri ise 01.04.1996’da uygulanmaya başlayan Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokoldür. Madrid Protokolü 01.01.1999 tarihi itibariyle ülkemizde uygulanmaya başlamıştır.

Madrid Sisteminin amaçları:

Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede uluslararası tescilini sağlamak,

Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (unvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

Uluslar arası marka tescil başvurusu, Madrid Protokolüne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınaî veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.

Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sisteminin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz.

Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur. Uluslararası marka tescil başvurusunun, menşe ofis aracılığıyla Uluslararası Büroya yapılması zorunludur.

Uluslararası başvurunun marka örneğinin ve mal ve/veya hizmet listesinin esas markada veya esas başvuruda yer alan marka örneğiyle ve mal ve/veya hizmet listesiyle aynı olması zorunludur.Başvuru sahibi uluslararası başvuru ile tescilini talep edeceği mal ve/ veya hizmet listesinin kapsamını daraltabilir ancak genişletme yapamaz.

Uluslararası marka başvurusunun mal ve/veya hizmet listesi, Nis Sınıflandırmasına uygun olarak düzenlenmeli, sınıflara ayrılmış olmalı ve sınıf numaraları belirtilmiş olmalıdır.